สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร รับเจ้าพนักงานสรรพสามิต : SIAMHRM.COM

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร รับเจ้าพนักงานสรรพสามิต


สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพสามิต จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 5,760 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,440 บาท รวมเป็นเงินที่ได้รับในแต่ละเดือน 8,200.-บาท

วุฒิปวช. ทางด้านบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชากลุ่มคอมพิวเตอร์

ผู้สนใจรับสมัครสอบคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2552 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2552 ในวัน เวลาราชการ ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร (อาคารใหม่ ชั้น 1) โทรศัพท์ 0-4571-2721


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM