โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม รับเจ้าหน้าที่พัสดุ : SIAMHRM.COM

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม รับเจ้าหน้าที่พัสดุ


โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ

วุฒิปวส.

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 8 ธันวาคม 2552


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM