มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย : SIAMHRM.COM

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย


มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 5 อัตรา

เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี

สมัครได้ที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM