รับพนักงานจ้าง : อบต.สามสวน : SIAMHRM.COM

รับพนักงานจ้าง : อบต.สามสวน


องค์การบริหารส่วนตำบลสามสวน รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สันทนาการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ครูพี่เลี้ยงเด็ก
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผู้ช่วยพนักงานดับเพลิง
พนักงานขับรถยนต์ (ชาย)
ผู้ช่วยช่างโยธา

พนักงานจ้างทั่วไป
คนงานทั่วไป
-ส่วนการคลัง
-ส่วนโยธา
-ส่วนการศึกษา (นักการ)

รับสมัครถึง 17 พ.ย. 2552


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM