รับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ : ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี : SIAMHRM.COM

รับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ : ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี


ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

วุฒิปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์

รับสมัครถึง 16 พ.ย. 2552 ที่ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี (อาคารอำนวยการ)


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM