ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา รับนักกายภาพบำบัด, เจ้าพนักงานพัสดุ : SIAMHRM.COM

ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา รับนักกายภาพบำบัด, เจ้าพนักงานพัสดุ


ด้วย ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1. นักกายภาพบำบัด
วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางกายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาต

2. เจ้าพนักงานพัสดุ
วุฒิปวส.

ยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM