สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต รับนักวิชาการตรวจสอบบัญชี : SIAMHRM.COM

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต รับนักวิชาการตรวจสอบบัญชี


สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ปริญญาตรีทางการบัญชี หรือทางพาณิชยศาสตร์

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต ตั้งแต่บัดนี้ - 9 พฤศจิกายน 2552


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM