มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รับอาจารย์ : SIAMHRM.COM

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รับอาจารย์


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง อาจารย์ 19 อัตรา

รับสมัครถึง 15 ธ.ค. 2552


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM