โรงพยาบาลน้ำปาด รับนักเทคนิคการแพทย์, นักรังสีการแพทย์ : SIAMHRM.COM

โรงพยาบาลน้ำปาด รับนักเทคนิคการแพทย์, นักรังสีการแพทย์


โรงพยาบาลน้ำปาด อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัดโรงพยาบาลน้ำปาด จำนวน 2 ตำแหน่ง

ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์, นักรังสีการแพทย์

ยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลน้ำปาด อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร 0-5548-1574 ต่อ 100


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM