มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ รับม.3 - ปริญญาตรี : SIAMHRM.COM

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ รับม.3 - ปริญญาตรี


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (สายสนับสนุน) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ , เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล , เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ วุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำแผนกยานพาหนะ 1 อัตราตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชั้นสูง สาขาวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ประจำแผนกเอกสารการพิมพ์ 1 อัตราตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา ประจำ กองพัฒนานักศึกษา 3 อัตรารับสมัคร 21 - 28 ตุลาคม 2552สอบคัดเลือกตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ และ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สอบ 2 พฤศจิกายน 2552ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สอบ 4 พฤศจิกายน 2552ประกาศผลสอบ 6 พฤศจิกายน 2552


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM