จังหวัดนครพนม รับเจ้าหน้าที่ปกครอง : SIAMHRM.COM

จังหวัดนครพนม รับเจ้าหน้าที่ปกครอง


จังหวัดนครพนม มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครองจำนวน 1 อัตรา

ผู้สมัครต้องจบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี มีที่อยู่อาศัยในเขตจังหวัดนครพนม มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่19 –21 ตุลาคม 2552 ณ ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น3หลังใหม่

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนมโทร.0-4251-3360 ในเวลาราชการ


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM