เปิดรับนักวิชาการสหกรณ์ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร : SIAMHRM.COM

เปิดรับนักวิชาการสหกรณ์ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร


สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์

- ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางเศรษฐศาสตร์พาณิชยศาสตร์ การสหกรณ์ บัญชี และบริหารธุรกิจ

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2552


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM