สำนักงานอัยการจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับพนักงาน : SIAMHRM.COM

สำนักงานอัยการจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับพนักงาน


สำนักงานอัยการจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่งต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานอัยการจังหวัดแม่ฮ่องสอน (สาขาปาย)

ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 3 อัตรา
พนักงานรักษาความสะอาด จำนวน 1 อัตรา


ผู้ประสงค์จะสมัครรับการคัดเลือกขอทราบรายละเอียด และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานอัยการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และสำนักงานอัยการจังหวัดแม่ฮ่องสอน (สาขาปาย) ในวันที่ 15 ตุลาคม 2552 เวลาราชการ


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM