มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับผู้อาจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์ : SIAMHRM.COM

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับผู้อาจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์


ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรประจำตามสัญญา

ตำแหน่ง ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ จำนวน 1 อัตรา

วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาทางด้านบริหารจัดการธุรกิจ

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 7 ตุลาคม 2552


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM