โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ รับพนักงาน 3 อัตรา : SIAMHRM.COM

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ รับพนักงาน 3 อัตรา


โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป


ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา

ตำแหน่งนักจิตวิทยา 1 อัตรา

ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2552 ไปจนถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2552

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขต่าง ๆ และสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 0-4531-2550 ต่อ 345, 349 โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM