เปิด รับอาจารย์ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น : SIAMHRM.COM

เปิด รับอาจารย์ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


 ด้วย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์

วุฒิปริญญาโท ทางด้านศิลปะ ศิลปศึกษา หลักสูตรและการสอน (การสอนศิลปะ)

ยื่นใบสมัครตามแบบพิมพ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในวันและเวลาราชการ ปิดรับสมัคร 11 กันยายน 2552


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM