ประกาศรับนักวิชาการการเงินและบัญชี, คนงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ : SIAMHRM.COM

ประกาศรับนักวิชาการการเงินและบัญชี, คนงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์


มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์สระแก้ว ที่ตั้งตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี 1 อัตรา
ปริญญาตรี ทางบัญชี การเงิน หรือที่เกี่ยวข้อง

ตำแหน่ง คนงาน 2 อัตรา
ป.6 ขึ้นไป

สมัครได้ที่ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์สระแก้ว ตั้งแต่บัดนี้ - 11 กันยายน 2552


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM