กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี เปิดรับวิทยาจารย์ : SIAMHRM.COM

กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี เปิดรับวิทยาจารย์


กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง วิทยาจารย์ (ด้านการสอนวิชาภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 อัตรา

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเอก ภาษาอังกฤษ , การสอนภาษาอังกฤษ หรือ การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ

ทำการสอนที่ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 31 สิงหาคม 2552

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...
http://www.md.go.th/md2webApp/02_3_1.jsp?jobsId=171


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM