โรงพยาบาลสงขลา รับบุคลากรหลายอัตรา : SIAMHRM.COM

โรงพยาบาลสงขลา รับบุคลากรหลายอัตรา


โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 3 อัตรา
ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งเจ้าพนักพัสดุ จำนวน 1 อัตรา, ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งคนงาน จำนวน 3 อัตรา
ตำแหน่งพนักงานเอ็กซเรย์ จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2552 ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสงขลา โทร. 0-7433-8100 ต่อ 1049-1939


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM