สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี รับเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี : SIAMHRM.COM

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี รับเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


จังหวัดสระบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี เลขที่ 20 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 5 สิงหาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ

โดยผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียม ในการสมัคร 100 บาท เมื่อสมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM