ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย รับเจ้าหน้าที่ท่องเที่ยว T.O : SIAMHRM.COM

ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย รับเจ้าหน้าที่ท่องเที่ยว T.O


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ท่องเที่ยว T.O (Tourist Officer) จำนวน 2 อัตรา เพื่อทำหน้าที่เป็นล่ามแปล และงานด้านธุรการ
คุณสมบัติ
- อายุ 22-35 ปี
- จบการศึกษาในระดับชั้น ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส จีน ฯลฯ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้ภาษาต่างประเทศได้ดีในการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างประเทศ
- มีความรู้ความสามารถด้านพิมพ์ดีด หรือการใช้คอมพิวเตอร์
- มีบุคลิกภาพที่ดี มีความกระตือรือล้น ขยัน และมีใจรักในงานบริการ
- มีประสบการณ์ในการใช้ภาษาและการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารประกอบการสมัคร
- สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
- สำเนาวุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี จำนวน 2 ชุด
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
- หากมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOIC จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สอบถามรายละเอียด ยื่นเอกสารและกรอกใบสมัครได้ที่ (วันเวลาราชการ)
ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย 728 ถ.อุตรกิจ อ.เมือง จ.เชียงราย (ตึกสีฟ้า หลังพ่อขุนฯ ติดกับ TOT เชียงราย)
โทร 053717779

หมดเขตยื่นใบสมัครวันที่ 10 ส.ค. 2552


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM