คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับ ช่างเทคนิค : SIAMHRM.COM

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับ ช่างเทคนิค


ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่ง ช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ
ปวส. ทางช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม

ยื่นใบสมัคร ณ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปิดรับสมัคร 6 สิงหาคม 2552


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM