ไพฑูรย์ เปิดประชุมอาเซียนว่าด้วยแรงงานต่างด้าว ครั้งที่ 2 : SIAMHRM.COM

ไพฑูรย์ เปิดประชุมอาเซียนว่าด้วยแรงงานต่างด้าว ครั้งที่ 2
นายไพฑูรย์ แก้วทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดการประชุมอาเซียนว่าด้วยแรงงานต่างด้าว ครั้งที่ 2 ที่โรงแรมเชอราตันแกรนด์ สุขุมวิท เพื่อหารือแนวทางตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานต่างด้าว และดำเนินการพัฒนากลไกของอาเซียนเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานต่างด้าว เพื่อสรุปผลเสนอการประชุมคณะกรรมการอาเซียนในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ ที่ประเทศไทย โดยมีผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ) องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน นายจ้าง ลูกจ้าง และองค์กรเอกชน ร่วมประชุมกว่า 100 คน
        นายไพฑูรย์ กล่าวว่า ประเทศสมาชิกอาเซียนมีความเห็นร่วมกันว่าการเคลื่อนย้ายแรงงานได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ทั้งนายจ้างและลูกจ้าง และทำให้การผลิตมีต้นทุนถูกลง นอกจากนี้จะมีการหารือเรื่องปัญหาการค้ามนุษย์ ซึ่งที่ประชุมประเทศต่าง ๆ มีปัญหาที่คล้ายกัน และแน่นอนประเทศไทยจะต้องถูกถามถึงการดูแลแรงงานต่างด้าว ลาว พม่า กัมพูชา ว่าได้รับความเป็นธรรมในเรื่องค่าแรงขั้นต่ำด้วยหรือไม่ ซึ่งที่ประชุมจะสรุปผลการประชุมในวันพรุ่งนี้ (31 ก.ค.) เพื่อจัดระบบแรงงานข้ามถิ่นในอาเซียน ซึ่งมีกว่า 24 ล้านคน

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM