สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประกาศรับเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ , นิติกร : SIAMHRM.COM

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประกาศรับเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ , นิติกร


สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ

- เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 4
ปริญญาโท ทางรัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ปริญญาโท ทางอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ

- นิติกร 4
ปริญญาโท ทางกฏหมาย สาขากฏหมายมหาชน

รับสมัคร 27 ก.ค. - 17 ส.ค. 2552 ณ สถานที่ทำการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนประชาชื่น สำนักบริหารงานกลาง ชั้น 1 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กทม.


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM