สถาบันธัญญารักษ์ เปิดรับ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ : SIAMHRM.COM

สถาบันธัญญารักษ์ เปิดรับ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์


สถาบันธัญญารักษ์ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุง

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,940.- บาท

- ไม่จำกัดเพศ
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้โดย จะต้องจบการศึกษาวิชาการประมวลผลด้วยเครื่องจักรไม่ต่ำกว่า 6 หน่วยกิต
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ จากส่วนราชการ หรือบริษัทเอกชนมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือได้รับการฝึกอบรม ในด้านที่เกี่ยวกับการดูแลระบบคอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษา ส่วนราชการหรือบริษัทเอกชนมาแล้วไม่ต่ำกว่า 30 ชั่วโมง
- มีความรู้ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
- สามารถติดตั้งและแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ ทั้งด้าน Hardware, Software
- สามารถแก้ไขปัญหาไวรัสคอมพิวเตอร์

ทั้งนี้หากมีผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นความจำนงได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจอำนวยการ สถาบันธัญญารักษ์ โทร. 0-2531-0080-4 ต่อ 480, 490 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฏาคม 2552


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM