ประกาศรับ วุฒิปริญญาโท สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางขุนเทียน : SIAMHRM.COM

ประกาศรับ วุฒิปริญญาโท สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางขุนเทียน


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางขุนเทียน รับสมัครงานด่วน

ตำแหน่ง Web Database Programmer 3 อัตรา

ปฏิบัติงานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางขุนเทียน

รายละเอียดงาน
- พัฒนาระบบงาน
- ติดต่อประสานงาน ดำเนินงานและพัฒนาโปรแกรม ร่วมกับทีมงาน
- ดูแล พัฒนาระบบฐานข้อมูล

คุณสมบัติ :
- เพศชาย/หญิง
- วุฒิ ปวส. หรือ ปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)
- มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม
- มีความรับผิดชอบ สู้งาน รักการเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์
- มีความรู้เกี่ยวกับ VB,ASP,HTML,MSACCESS และMSSQL

หลักฐานการสมัคร : ใบรายงานผลการศึกษา/สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประชาชน / รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน/ ประวัติการทำงาน (ถ้ามี)

ส่ง Resume มาที่ TeerasakL@ipc.kmutt.ac.th พร้อมระบุเงินเดือนที่ต้องการ
หรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่ ฝ่ายบุคคล สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางขุนเทียน
เลขที่ 83 หมู่ 8 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม. 10150


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM