สนง.ศาลปกครองเชียงใหม่ เปิดรับสมัคร ปวช.-ตรี 4 อัตรา : SIAMHRM.COM

สนง.ศาลปกครองเชียงใหม่ เปิดรับสมัคร ปวช.-ตรี 4 อัตรา


สำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานศาลปกครอง โดยมีรายละเอียดดังนี้
 ตำแหน่งที่รับสมัคร
 1. เลขานุการ (ประจำคณะตุลาการ) 1 อัตรา
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางกฎหมาย รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
 2. พนักงานหน้าบัลลังก์ 2 อัตรา
 - วุฒิปวช.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เลขานุการ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง
 3. พนักงานเดินหมาย 1 อัตรา
 - วุฒิปวช.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา
 - ได้รับใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 ผู้สมัครสอบยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2552 เว้นวันหยุดราชการ ณ สำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่ เลขที่ 22 ถ.เชียงใหม่ลำปาง ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 
 


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM