โรงเรียนแจงร้อนวิทยา เขต ราษฎร์บูรณะ กทม. เปิดรับสมัครครูคณิตศาสตร์ 1 ตำแหน่ง : SIAMHRM.COM

โรงเรียนแจงร้อนวิทยา เขต ราษฎร์บูรณะ กทม. เปิดรับสมัครครูคณิตศาสตร์ 1 ตำแหน่ง


โรงเรียนแจงร้อนวิทยา เขต ราษฎร์บูรณะ กทม. รับสมัครครูคณิตศาส ตร์ 1 ตำแหน่ง สอนนักเรียนมัธยมต้น
 โรงเรียนแจงร้อนวิทยา เขต ราษฎร์บูรณะ กทม.
 รับสมัครครูคณิตศาสตร์ 1 ตำแหน่ง สอนนักเรียนมัธยมต้น
 คุณสมบัติ จบปริญญาตรี ทางด้าน คณิตศาสตร์
 สนใจ สมัครด้วยตนเอง ที่กลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนแจงร้อนวิทยา123 หมู ่ 1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140 โทร. 02-816-8591 ต่อ 106
 ในเวลาราชการ
 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณครูจุฬา ทองดี 089-1801049


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM