อพวช. ประกาศรับ เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ : SIAMHRM.COM

อพวช. ประกาศรับ เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์


อพวช. รับ เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ (ปิดรับสมัคร 15 มิถุนายน 2552)
 ประกาศรับสมัคร :  14 มิถุนายน 2552
 รายละเอียด :   องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโน โลยี รับสมัครลูกจ้าง
 
 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ สังกัดสำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ (สพต.)
 
 - วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาวิทยาศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ ศิลป ศาสตร์ มนุษยศาสตร์
 
 - มีประสบการณ์ในการทำงานจัดการข้อมูล จัดการสำนักงาน หรือธุรการ สามารถจัดระบบงานเอกสาร และฐานข้อมูลได้ มีความสามารถในการสื่อสาร
 
 - มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 
 - มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน มีพื้นฐานความรู้และสามารถใช้งาน Microsoft Office เป็นอย่างดี
 
 ผู้สนใจส่งจดหมายสมัครงานพร้อมยื่นหลักฐานสำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) เอกสารการผ่านงาน (ถ้ามี) และ/หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป ได้ที่ กองบุคลากร องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทร. 0-2577-9999 ต่อ 1874 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2552
 
 
 
 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :  
 ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร :  
 ที่อยู่ / รับสมัคร / แผนที่ /ที่ตั้ง :  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120  
 หมายเลขโทรศัพท์ / Fax :  0-2577-9999 ต่อ 1874


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM