สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดรับสมัคร ล่าม 3 อัตรา : SIAMHRM.COM

สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดรับสมัคร ล่าม 3 อัตรา


สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัคร ล่าม 3 อัตรา
 1. เจ้าหน้าที่ล่าม (เอกภาษาอังกฤษ) (2 อัตรา)
 - วุฒิปริญญาตรี วิชาเอกภาษาอังกฤษ
 2. เจ้าหน้าที่ล่าม (เอกภาษาเยอรมัน) (1 อัตรา)
 - วุฒิปริญญาตรี วิชาเอกภาษาเยอรมัน
 สมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานต่างประเทศ ส ำนักงานอัยการสูงสุด ถ.รัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม.โท ร.0 2515 4645, 0 2515 4655 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 มิถุน ายน 2552 ในวันและเวลาราชการ


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM