สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล นวช.พาณิชย์ : SIAMHRM.COM

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล นวช.พาณิชย์


สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัคร พนักงานราชการ ตำแหน่ง นั กทรัพยากรบุคคล นวช.พาณิชย์
 
 พนักงานราชการ
 1. นักทรัพยากรบุคคล (1 อัตรา)
 - วุฒิปริญญาโท ทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นที่ผ่านการศึกษาด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
 2. นักวิชาการพาณิชย์ (1 อัตรา)
 - วุฒิปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ (การตลาด)
 สมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 8 อาคารสำนักงานปลักกระทรวงพาณิชย์ ถ.นนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2552 ในวันและเวลาราชการ


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM