ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี เปิดรับสมัคร อาจารย์พิเศษชาวต่างชาติ อาจารย์ประจำ : SIAMHRM.COM

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี เปิดรับสมัคร อาจารย์พิเศษชาวต่างชาติ อาจารย์ประจำ


ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี รับสมัคร อาจารย์พิเศษชาวต่างชาติ อาจารย์ประจำ
 ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี
 
 กำลังรับสมัคร
 
 1. อาจารย์พิเศษชาวต่างชาติ สอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวนรวม 2 อัตรา
 2. อาจารย์ประจำ สอนวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ จำนวนรวม 2 อัตรา
 จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน ดังนี้
 
 *************************************************
 ด้วยศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการ
 สังกัดกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี กระทรวงคมนาคม
 
 และเป็นสถาบันการศึกษาวิชาชีพเฉพาะทางด้านพาณิชย์นาวี
 
 มีความประสงค์รับสมัครอาจารย์ดังนี้
 
 1. อาจารย์พิเศษชาวต่างชาติ สอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวนรวม 2 อัตรา
 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ จนถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2552
 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ
 
 2. อาจารย์ประจำ สอนวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ จำนวนรวม 2 อัตรา
 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 - 26 มิถุนายน 2552
 รายละเอียด http://www.md.go.th/md2webApp/02_3_1.jsp?jobsId=165
 
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...
 ฝ่ายวิชาการทั่วไป โทรศัพท์ ::: 0 2756 4971-80 ต่อ 141, 123, 119


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM