กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับ พนักงานบันทึกข้อมูล : SIAMHRM.COM

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับ พนักงานบันทึกข้อมูล


กรมโยธาธิการและผังเมือง รับ พนักงานบันทึกข้อมูล (บัดนี้ - 1 0 มิถุนายน 2552)
 
 ประกาศรับสมัคร :
 
  29 พฤษภาคม 2552
 
 รายละเอียด :
 
   สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (จ้างเหมาบริการ)
 
 ตำแหน่ง พนักงานบันทึกข้อมูล 2 อัตรา
 
 คุณสมบัติ
 อายุไม่เกิน 30 ปี
 วุฒิปวช. ทางพาณิชยกรรม บัญชี เลขานุการ หรือเทียบเท่า
 มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
 พิมพ์ดีดไทยได้ไม่น้อยกว่า 40 คำต่อนาที
 
 ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง ชั้น 3 อาคาร 20 ชั้น ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
 
 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 10 มิถุนายน 2552 ยกเว้นวันหยุดราชการ
 
 
 
 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :
 
  http://www.dpt.go.th  
 
 ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร :
 
 
 
 
 
 ที่อยู่ / รับสมัคร / แผนที่ /ที่ตั้ง :
 
  ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
 
 หมายเลขโทรศัพท์ / Fax :


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM