ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครผู้ปฏิบัติงานตามโครงการฯ 1 อัตรา : SIAMHRM.COM

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครผู้ปฏิบัติงานตามโครงการฯ 1 อัตรา


ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์  ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานตามโครงการฯ จากเงินงบประมาณ งบดำเนินการ ประจำปี 2552 จำนวน 1 อัตรา
 
 ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานตามโครงการฯ
 -วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือ บริหารธุรกิจ
 
 ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครสมัคร พร้อมเอกสารสมัครได้ที่ ฝ่ายส่ง เสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบุรีรัม ย์ 88 บ้านโคกเขาน้อย ถ.บุรีรัมย์-ห้วยราช ต.ห้วยราช อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2552 ในวั น เวลาราชการ


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM