โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ หลายอัตรา : SIAMHRM.COM

โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ หลายอัตรา


โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
 
 1.ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ อัตราเงินเดือน 12,440 บาท จำนวน หลายอัตรา
 คุณสมบัติ
 1. อายุไม่เกิน 35 ปี
 2. วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางพยาบาล และได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาพยาบาล
 
 2.ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด อัตราเงินเดือน 10,530 บาท จำนวน 1 อัตรา
 คุณสมบัติ
 1. อายุไม่เกิน 35 ปี
 2. วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางพยาบาล และได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาพยาบาล
 3. มีอัธยาศัยดี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความเสียสละ ขยัน
 
 กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ อาคารจ่ายกลาง ชั้น 2 โรงพยาบาลนครพิงค์
 
 เลขที่ 159 หมู่ที่ 10 ถนนโชตนา ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
 
 Tel. 0-5399-9200
 
 http://www.nkp-hospital.go.th


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM