การท่าเรือแห่งประเทศไทย ประกาศรับ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ : SIAMHRM.COM

การท่าเรือแห่งประเทศไทย ประกาศรับ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์


การท่าเรือแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 6 แผนกพัฒนาระบบงานด้านบ ริหาร 1 อัตรา และแผนกพัฒนาระบบงานด้านปฏิบัติการ 1 อัตรา อัตร าเงินเดือน 8,610 บาท
 
 - วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวุฒิปริญญาตรีที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งเป็นปริญญาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาเทคโน โลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ถ้าเป็นชายต้องพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
 
 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 
 สนใจติดต่อได้ที่ แผนกบรรจุและแต่งตั้ง กองทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารสำนักงานการท่าเรือ ชั้น 11 โทร. 0-2269-5430 และ 0-2269-5437 สอบถามได้ที่ www.port.co.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2552 
 
 
 
 0-2269-5430 และ 0-2269-5437
 444 ถนนท่าเรือ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM