ศาลอุทธรณ์ภาค 4 เปิดรับ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม : SIAMHRM.COM

ศาลอุทธรณ์ภาค 4 เปิดรับ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม


ด้วย สำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค 4 จะรับสมัครสอบคัดเลือก บุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ในสำ นักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค 4
 
 วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 1) ทางพาณิชยการ หรือได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ ภาษาต่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 2) ทางพาณิชยการ
 
 ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค 4 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้ - 22 พฤษภาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM