มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รับสมัครเจ้าหน้าที่หลายอัตรา : SIAMHRM.COM

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รับสมัครเจ้าหน้าที่หลายอัตรา


มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รับสมัครงาน วุฒิปริญญาตรี - เอก หล ายอัตรา
 
 1. อาจารย์ประจำ ภาควิชาวิทยาศาสตร์คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (1 อัตรา)
 - วุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาโภชนาการ สาขากายภาพบำบัด สาขาวิทยาศาสตรการสุขภาพและความงาม
 - มีประสบการณ์ทำงาน มีประสบการณ์สอนหรือปฏิบัติงานด้านสุขภาพและความงาม
 - สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
 - สามารถใช้ภาษาอังกฤษในด้านการพูด การอ่าน การเขียน ในระดับดี
 2. อาจารย์ประจำ ภาควิชาการบริหารทรัพย์สิน คณะบริหารธุรกิจ (1 อัตรา)
 - วุฒิปริญญาโทขึ้นไป สาขาการบริหาร อสังหาริมทรัพย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. อาจารย์ประจำ ภาควิชาการอุตสาหกรรม (1 อัตรา)
 - วุฒิปริญญาโทขึ้นไป
 4. อาจารย์ประจำ ภาควิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะบริหารธุรกิจ (1 อัตรา)
 - วุฒิปริญญาโทขึ้นไป
 5. เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงาน ฝ่ายแผนงาน (1 อัตรา)
 - วุฒิปริญญาโท ทางการวิจัยและสถิติ
 ตำแหน่งที่ 1-5 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 สมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายมาที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารสำนัก-อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เลขที่ 110/1-4 ถ.ประชาชื่น หลักสี่ กทม.โทร.0 2954 7300-29 ต่อ 392


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM