โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง : SIAMHRM.COM

โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง


โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพิ่มเ ติม ในตำแหน่งครูภาษาไทย ครูคอมพิวเตอร์
 ครูภาษาอังกฤษ ครูแนะแนว ครูพยาบาล สาขาละ 1 ตำแหน่ง โดย
 ผู้สมัครนำเอกสารหลักฐาน พร้อมใบประกอบวิชาชีพครู
 สมัครได้ที่ห้องบริหารงานบุคคล ครูฉวีวัลล์
 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2552 ยกเว้นวันหยุดราชการ


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM