อบจ.ระยอง รับสมัครสอบพนักงานจ้าง : SIAMHRM.COM

อบจ.ระยอง รับสมัครสอบพนักงานจ้าง


องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เปิดรับพนักงานจ้าง 102 อัตรา เ พื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ ดังมีรายละเอียดการรับสมัครต่อไ ปนี้
 
 
 ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
 
            ก. พนักงานจ้างตามภารกิจ 21 ตำแหน่ง 65 อัตรา
 
            1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 10 อัตรา
 
           2. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 อัตรา
 
           3. ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 1 อัตรา
 
           4. ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 5 อัตรา
 
           5. ผู้ช่วยครูผู้ช่วย 10 อัตรา
 
           6. ผู้ช่วยบุคลากร 1 อัตรา
 
           7. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สันทนาการ 1 อัตรา
 
           8. ผู้ช่วยครูอาสาพัฒนาการกีฬา 1 อัตรา
 
           9. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 4 อัตรา
 
           10. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 2 อัตรา
 
           11. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 1 อัตรา
 
           12. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 
           13. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 อัตรา
 
           14. ผู้ช่วยนายช่างโยธา 3 อัตรา
 
           15. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 9 อัตรา
 
           16. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
 
           17. ผู้ช่วยช่างโยธา 2 อัตรา
 
           18. ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 1 อัตรา
 
           19. ผู้ช่วยชีวิตคน 1 อัตรา
 
           20. ช่างเครื่องสูบน้ำ 1 อัตรา
 
           21. พนักงานขับรถยนต์ปรับอากาศ 3 อัตรา
 
 
           ข. พนักงานจ้างทั่วไป 6 ตำแหน่ง 37 อัตรา
 
           1. พนักงานขับรถยนต์ 8 อัตรา
 
           2. คนงานประจำรถยนต์ปรับอากาศ 2 อัตรา
 
           3. คนงานเกษตร 2 อัตรา
 
           4. คนงานซ่อมถนน 10 อัตรา
 
           5. คนงานประจำสนามกีฬา 14 อัตรา
 
           6. คนงานประจำรถบรรทุกขยะ 1 อัตรา
 
 
 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 
           ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (บริเวณลานอเนก ประสงค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง) ตั้งแต่วันที่ 8-21 เมษายน 2552 ในวันและเวลาราชการ
 
 สอบถามทาง โทร. 0-3861-7403 ต่อ 166 ฝ่ายบุคคล
 
 รายละเอียดเพิ่มเติม
   http://www.rayong-pao.go.th


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM