เนติบัณฑิตยสภา รับสมัครสอบบรรจุพนักงานหลายอัตรา : SIAMHRM.COM

เนติบัณฑิตยสภา รับสมัครสอบบรรจุพนักงานหลายอัตรา


เนติบัณฑิตยสภาจะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ
 บุคคลเข้าเป็นพนักงานเนติบัณฑิตยสภาในตำแหน่ง(ระดับ 1)
 
 ตำแหน่งที่รับสมัคร
 เจ้าหน้าที่ธุรการ
 เจ้าหน้าที่ทะเบียน
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 เจ้าหน้าที่อาคารและสถานที่
 เจ้าหน้าที่อิเล็คทรอนิกส์
 
 วันที่รับสมัคร
 ระหว่างวันที่ 8 - 30 เมษายน 2552
 
 รายละเอียด
  http://www.thethaibar.thaigov.net/thaibar3/thaibar 3.html


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM