รับสมัครงาน วุฒิปวส.-ปริญญโท 8 อัตรา : SIAMHRM.COM

รับสมัครงาน วุฒิปวส.-ปริญญโท 8 อัตรา


แพทยศาสตร์ศิริราช รับสมัครงาน วุฒิปวส.-ปริญญโท 8 อัตรา

พนักงานมหาวิทยาลัย
1. นักกิจกรรมบำบัด/ นักอาชีวบำบัด ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิคิคส์และกายภาพบำบัด (1 อัตรา)
- อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัครหากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น
- วุฒิปริญญาตรี ทางด้านอาชีวบำบัด กิจกรรมบำบัด
ตำแหน่งที่ 1 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2552
2. พยาบาล ภาควิชาวิสัญญีวิทยา (1 อัตรา)
- อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัครหากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น
- วุฒิปริญญาตรี ทางการพยาบาล
- มีหนังสือรับรองการผ่านงานด้านการพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- หากมีประสบการณ์ด้านการระงับปวดจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ตำแหน่งที่ 2 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2552
3. นักสังคมสงเคราะห์ สาขาวิชาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ (1 อัตรา)
- อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัครหากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น
- วุฒิปริญญาตรี ทางด้านสังคมสงเคราะห์
- มีหนังสือรับรองการผ่านงานด้านสังคมสงเคราะห์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
- หากมีประสบการณ์ด้านการทำงานกับเด็กจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ตำแหน่งที่ 3 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 เมษายน 2552
4. นักจิตวิทยา สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ (1 อัตรา)
- อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัครหากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น
- วุฒิปริญญาโท สาขาจิตวิทยาคลินิก
5. นักจิตวิทยา งานบัณฑิตศึกษาและการศึกษาต่อเนื่อง (1 อัตรา)
- อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัครหากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น
- วุฒิปริญญาโท สาขาจิตวิทยาคลินิก จิตวิทยาให้คำปรึกษา จิตวิทยาคลินิกชุมชน
- หากมประสบการณ์การปฏิบัติงานในสถานศึกษาหรือสถาบันการแพทย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6. นักวิชาการโภชนาการ ฝ่ายโภชนาการ (1 อัตรา)
- อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัครหากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น
- วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ เอกคหกรรมศาสตร์ เอกอาหารและโภชนาการ สาธารณสุขศาสตร์ เอกโภชนวิทยา
- มีหนังสือรับรองการผ่านงานด้านโภชนาการในโรงพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือผ่านการฝึกงานในโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 250-300 ชั่วโมง
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word, Excel, PowerPoint, Internet ได้
ตำแหน่งที่ 4-6 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 เมษายน 2552
ลูกจ้างชั่วคราว
7. ช่างเทคนิค (นายช่างเทคนิค) หน่วยเครื่องกล งานซ่อมบำรุง (1 อัตรา)
- เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัครผ่านเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น
- วุฒิปวส.ทางด้านช่างยนต์ เทคนิคอุตสาหกรรม
- ออกแบบ และประมาณราคาระบบงานเครื่องกลได้
- สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
ตำแหน่งที่ 7 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 เมษายน 2552
8. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (Job นายช่างอิเล็กทรอนิกส์) งานอุปกรณ์ทางการแพทย์ (1 อัตรา)
- อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์นับถึงวันสมัคหากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น
- วุฒิปวส.ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์การแพทย์
ตำแหน่งที่ 8 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 เมษายน 2552
สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ตึกท่านผู้หญิงวิจิตรา ชั้น 1 (โรงพยาบาลศิริราช) เลขที่ 2 ถ.พรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม.ในวันและเวลาราชการ


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM