อุทยานการเรียนรู้ รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายอุทยานฯ : SIAMHRM.COM

อุทยานการเรียนรู้ รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายอุทยานฯ


อุทยานการเรียนรู้ รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายอุทยานฯ

เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายอุทยานการเรียนรู้ต้นแบบและบริการ (งานบริหารพื้นที่/กิจกรรมการเรียนรู้)
- วุฒิปริญญาตรี-โท สาขามนุษยศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้หรืองานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี
- มีทักษะการพูด อ่าน เขียน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับดี
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ส่วนบริการ ชั้น 8 อาคารเซ็นทรัลเวิลด์ พลาซ่า (Dazzle Zone) ถ.พระราม 1 ปทุมวัน กทม.(วงเล็บมุมซอง ระบุตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร) TK park สงวนสิทธิ์รับสมัครงาน เฉพาะทางจดหมายเท่านั้น ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2552


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM