ประกาศรับสมัครครูสอนพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี รับครูสอนพิเศษประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา : SIAMHRM.COM

ประกาศรับสมัครครูสอนพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี รับครูสอนพิเศษประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา


วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งครูสอนพิเศษประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 1 อ ัตรา วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาคอมพิวเตอร์ธุรก ิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ อัตราค่าจ้างเดือน ละ 7,940 บาท                        
 
 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 9 เมษายน  2552 ในวันเวลาราชการ ที่งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิ คเพชรบุรี โทรศัพท์ 032-425432   032-425705


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM