เปิดรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลสงฆ์ วุฒิ ม.3- ปริญญาตรี 6 ตำแหน่ง : SIAMHRM.COM

เปิดรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลสงฆ์ วุฒิ ม.3- ปริญญาตรี 6 ตำแหน่ง


โรงพยาบาลสงฆ์ รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ม.3- ปริญญาตรี 6 ตำแหน่ง

ลูกจ้างชั่วคราว
1. พยาบาลวิชาชีพ
- อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
- วุฒิปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต
- มีใบประกอบวิชาชีพ
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
2. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
- อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
- วุฒิประกาศนียบัตรเจ้าหน้าที่งานเภสัชกรรมหลักสูตร 2 ปี หรือประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม) หลักสูตร 2 ปี
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. ผู้ช่วยทันตแพทย์
- อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
- วุมิประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี
4. เจ้าหน้าที่พยาบาล
- อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
- วุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลหลักสูตร 1 ปี
- มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานพยาบาลเบื้องต้นอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
5. ผู้ช่วยเหลือคนไข้
- อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
- วุฒิม.3
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชำนาญในหน้าที่
6. คนงาน
- เพศชาย อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
- วุฒิป.4
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชำนาญในหน้าที่
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลุ่มภารกิจอำนวยการ โรงพยาบาลสงฆ์ อาคารมูลนิธิ ชั้น 3 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม - 3 เมษายน 2552 ในวันและเวลาราชการ


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM