ประกาศรับสมัครงาน ลูกจ้างชั่วคราว ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี : SIAMHRM.COM

ประกาศรับสมัครงาน ลูกจ้างชั่วคราว ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี


ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการ
สังกัดกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี กระทรวงคมนาคม

มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ
ประเภทเงินค่าบำรุงการศึกษาจากการจัดการศึกษาของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

ประจำปีงบประมาณ 2552 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการทางภาษา
จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จังหวัดสมุทรปราการ
โดยต้องได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ สาขาอิเล็คทรอนิกส์
หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50
ขอและรับใบสมัครได้ที่ฝ่ายวิชาการทั่วไป
ชั้น 1 อาคารอำพล ตียาภรณ์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ จนถึงวันที่ 10 เมษายน 2552

อ่านรายละเอียดของประกาศได้ที่...
http://www.mmtc.ac.th/2009/phpbb3/viewtopic.php?f=10&t=70

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...
ฝ่ายวิชาการทั่วไป โทรศัพท์ ::: 0 2756 4971-80 ต่อ 119, 120


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM