เปิดรับสมัครงาน กรมบัญชีกลาง ตำแหน่ง นักวิชาการคลังปฎิบัติการ 10 อัตรา : SIAMHRM.COM

เปิดรับสมัครงาน กรมบัญชีกลาง ตำแหน่ง นักวิชาการคลังปฎิบัติการ 10 อัตรา


กรมบัญชีกลาง มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำแหน่งดังนี้
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ 10 อัตรา
- วุฒิปริญญาโททางบัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ
- เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) ของสำนักงาน ก.พ.
ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 กรมบัญชีกลาง โดยชำระค่าสมัคร 20 บาท หรือสมัครทางไปรษณีย์ (นับวันประทับตราไปรษณีย์เป็นวันยื่นใบสมัคร) โดยส่งธนาณัติจำนวน 200 บาท สั่งจ่าย คุณบังอร มุกดาอุดรม ปทจ.กระทรวงการคลัง 10411 จ่าหน้าซองถึงผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ถ.พระราม 6 เขตพญาไท กทม.10400 (วงเล็บมุมซอง สมัครคัดเลือก) สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.cgd.go.th และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0 2273 9024 ต่อ 4365, 6324 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2552


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM