รับสมัครงาน อาจารย์ วุฒิปริญญาโท-เอก ทางรัฐศาสตร์ มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ : SIAMHRM.COM

รับสมัครงาน อาจารย์ วุฒิปริญญาโท-เอก ทางรัฐศาสตร์ มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ


มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ รับสมัครงาน อาจารย์ วุฒิปริญญาโท-เอก ทางรัฐศาสตร์

อาจารย์ หลักสูตรสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (2 อัตรา)
- วุฒิปริญญาโท-เอก ทางรัฐศาสตร์ สาขาการปกครอง
สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปถัมภ์ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร.0 2529 0674-7 ต่อ 246 หรือ 0 2909 1434 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2552 ในเวลาราชการ ไม่เว้นวันเสาร์-อาทิตย์


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM