รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงาน กองควบคุมอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา : SIAMHRM.COM

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงาน กองควบคุมอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา


กองควบคุมอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานดังนี้

- งานด้านการบริการข้อมูลและงานเอกสารอื่นๆ

- งานจัดทำฐานข้อมูลสารเคมีและส่วนประกอบต่างๆ ที่ใช้ในอาหาร

- ประสานงานเพื่อการดูแลระบบฐานข้อมูลของหน่วยงาน และงานคอมพิวเตอร์ทั่วไป

โดยกำหนดคุณสมบัติดังนี้

- อายุไม่เกิน 35 ปี

- ปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านวิทยาศาสตร์

- ภาษาอังกฤษดี

- ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี

ผู้ ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ กองควบคุมอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ในวันเวลาราชการ รับสมัครถึงวันที่ 27 มีนาคม 2552 ดูแผนที่ได้จากเวปไซต์
http://www.fda.moph.go.th หรือโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ 0-2590-7297 ติดต่อคุณนภัทรชญา หรือคุณปนัดดา


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM