ประกาศงานว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา : SIAMHRM.COM

ประกาศงานว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา


คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะดำเนินการรับสมัครสอบคัด เลือก บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่ วคราว สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
 
 1. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1 อัตรา) อัตราเงินเดือน 7,940 บาท
 
 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 16 มีนาคม 2552 สมัครด้วยตนเองในวัน และเวลาราชการ ณ สำนักงานคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(เขตพื้นที่ในเมือง) ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM